Gå til hovedindholdet Gå til undermenuen

Fagmoduler til Natur/teknologi

Årets opgaver til Natur/teknologi tager udgangspunkt i nogle meget forskellige tunesiske temaer. I arbejder med konstruktion af akvædukter, eksperimenterer med salt og undersøger skorpioner og invasive arter. Og så kan eleverne arbejde med ligheder og forskelle.

Med opgaverne til Natur/teknologi får I indsigt i Tunesiens historie i form af de romerske ruiner, som man finder mange steder i den nordlige og centrale del af landet. I skal også arbejde naturfagligt med invasive arter med afsæt i den blå svømmekrabbe, som nær ødelagde det tunesiske fiskeri.

Tunesien eksporterer vejsalt – også til Danmark – så det er oplagt at eksperimentere med salts egenskaber i den sammenhæng. Og så er der masser af viden at hente om den lille, men giftige ørkenskorpion, som lever i Sahara.

I opgaverne til Natur/teknologi eksperimenterer eleverne naturfagligt ud fra IBSE-metoden (Inquiry Based Science Education). Opgaverne passer godt sammen med film, billedserier, faktabøger og quizzer på Opdag Tunesien.

Du kan også krydre dit forløb med bevægelsesaktiviteter og andre kreative opgaver.

Byg en akvædukt: I Tunesien er der mange spor efter Romerriget – ikke mindst mange imponerende ruiner. I denne opgave skal eleverne bygge deres egne akvædukter, teste dem, og ud fra egne undersøgelser opdager de forskellige konstruktioners styrker og svagheder.

Salt kan mange ting – og hvor kommer vejsalt fra? En stor del af det vejsalt, vi bruger i Danmark om vinteren, kommer fra Tunesien. Men hvorfor bruger vi salt til det? I denne opgave eksperimenterer eleverne med mættede saltopløsninger, kuldeblandinger og dyrkning af saltkrystaller, som de også kan lave smykker af.

Den skrappe blåkrabbe og de invasive arter: Lær om den glubske blå svømmekrabbe, som er en invasiv art i Tunesien. Målet med opgaven er, at eleverne lærer, at naturen påvirkes af menneskets indgriben og af klimaforandringerne.

Dyrebiografi om skorpionen: Her skal eleverne lære, at dyr kan have særlige kendetegn, der fortæller noget om deres levevilkår: Hvorfor ser dyrene ud, som de gør, og hvordan kan man beskrive dem i en dyrebiografi, hvor man bruger metoden med de 7 F’er (Føde, Form, Farve, Findested, Formering, Fjender og Forsvar)? Opgaven tager udgangspunkt i den farlige, gule ørkenskorpion.

Lav fotohistorier eller en flot digital lågekalender: Der er rig mulighed for at eleverne kan arbejde med vore to digitale værktøjer ud fra en faglig vinkel på Natur/teknologi.

Ligheder og forskelle på levevilkår: Ved at arbejde med børneportrætterne i temaet 'Tunesiens børn' kommer eleverne tæt på andre børns dagligliv og vilkår – og sammenligner med deres egne.

Find alle opgaverne i Opgavebanken.

Du kan også se beskrivelsen af Natur/teknologi-modulerne i lærervejledningen på side 44. Den kan du se som PDF her:

Moduler til N/T (uddrag af lærervejledning som pdf)

Her er opgaverne

Se opgaverne til dette forløb. De rummer differentierede aktiviteter fra 1.-5. klasse.

Opgavebanken

Del på Facebook