Gå til hovedindholdet

Alle har ret til god journalistik – også børn og unge

Både børn og voksne har brug for viden og troværdige nyheder. Derfor arbejder IMS (International Media Support) over hele verden for at hjælpe journalister med at dække historier, der er vigtige for offentligheden. IMS har arbejdet med Tunesien helt siden 2004, men aktiviteterne tog for alvor fart efter revolutionen i 2011. Her fortæller IMS selv om deres arbejde for at fremme den gode journalistik.

IMS’ mål er at bidrage til fredelige, stabile samfund baseret på demokratiske værdier. Det gør vi ved at støtte uafhængige medier, beskytte journalister samt påvirke de love og rammer, medierne er underlagt. Det har organisationen arbejdet for i mere end tyve år, især i lande ramt af konflikt og politisk uro.

Pressefrihed og verdensmål hænger sammen

At have adgang til troværdig information og kunne udtrykke sine egne synspunkter er basale menneskerettigheder – og det er også afgørende, hvis vi gerne vil nå de mål, der er sat for global bæredygtig udvikling med FN’s verdensmål.

Fredelige, stabile og demokratiske samfund er afhængige af kritisk og god journalistik, så enkelt kan det siges.

For en krig starter oftest længe før det første skud, ved at nogen opildner til had og splittelse. Og intet er så effektivt til at manipulere en befolknings tanker og følelser som propaganda, desinformation, mangel på adgang til fakta og begrænsning af ytringsfriheden.

En stor del af løsningen er uafhængige medier – med journalister, som arbejder professionelt, tjekker fakta, udfordrer magthavere og leverer nyheder, man kan stole på.

Nyhedstørke er meget udbredt

Selv om fri presse og adgang til information er en menneskeret, går det tilbage for demokrati og ytringsfrihed verden over. I dag er det kun et ud af syv mennesker globalt, der bor i et land med frie medier. Også i Tunesien er demokratiet udfordret. I 2022 faldt landet 21 pladser i det internationale ’Press Freedom Index’ fra Reporters Without Borders 2022: fra 73. til 94. plads.

Blandt andet fordi store dele af Tunesien er såkaldte ’nyhedsørkener’. De fleste medier er baseret i hovedstaden Tunis og har fokus på nyhederne herfra. Men her bor kun 10 % af befolkningen.

Børn og unge i mange af landets andre byer og i landområderne står helt uden adgang til information om deres hjemby, deres region og deres dagligliv. Og det gælder også de voksne.

Vi finder forandringsagenterne

Heldigvis findes der i de fleste lande og ude i de fleste lokalsamfund gode kræfter, som arbejder for positiv forandring.

Via IMS’ globale netværk af lokale medier er vi med til at skabe partnerskaber mellem medier og civilsamfund over hele kloden. Gennem alliancer og innovation støtter IMS lokale aktører og uafhængige medier. Eksempelvis bidrager IMS ofte til at skabe platforme, hvor marginaliserede grupper kan komme til orde.

I Tunesien har IMS gennem en årrække samarbejdet med NGO’en Al-Khatt, som blandt andet udgiver online-mediet Inkyfada.com. Her arbejder redaktionen ihærdigt for at journalistikken også opleves som relevant for tunesere, der ikke lige bor i hovedstaden.

Historierne udgives både på arabisk og fransk. Nogle oversættes også til engelsk. Al-Khatt’s dygtige journalister underviser desuden børn og unge fra Jaridaty-projektet og deres klubledere i de journalistiske grundprincipper og i podcast-produktion.

Al-Khatt er politisk uafhængig, men samarbejder med de tunesiske myndigheder.

Organisationen er garant for, at hjælpen rammer det helt rigtige sted og gør mest gavn.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_widgetReference_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\widgetReference.cshtml:line 8
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Hvem er IMS ?

IMS (International Media Support) bidrager til fredelige, stabile og demokratiske samfund ved at yde støtte til uafhængige medier, beskytte journalister samt påvirke de rammer, medier er underlagt.

IMS har knap 160 ansatte, der arbejder i lande ramt af konflikter, politisk omvæltning og humanitære, sundheds- og klimamæssige katastrofer.

Gennem en kombination af langvarige partnerskaber og hurtige indsatser i krisesituationer bidrager IMS til, at lokalbefolkninger har adgang til relevant, kritisk og oplysende journalistik, relevant på tværs af køn og etnicitet.

IMS har et særligt fokus på problemer omkring desinformation og ligestilling.

I dag er IMS Nordens største medieudviklings-organisation og har hovedsæde i København.

Organisationen er en af Danidas strategiske partnere og får støtte fra den danske stat.

Hvad er god journalistik ?

Hvorfor synes IMS, at god journalistik er så vigtigt?

Alle har brug for informationer, vi kan stole på i vores hverdag.

Både når vi skal lære nyt, udvikle os og træffe beslutninger. Når vi som borgere skal kræve vores ret eller stille beslutningstagere til regnskab. Og i særdeleshed har vi brug for det i tider med væbnet konflikt, humanitære kriser eller politisk uro.

Men den frie presse er stærkt udfordret mange steder i verden.

Sociale medier har åbnet for en storm af falske nyheder, som giver autoritære ledere ekstra vind i sejlene. I mange lande bliver journalister dræbt, truet og chikaneret.

Hvis vi skal fastholde og udvikle fredelige, stabile og demokratiske samfund, kræver det etisk, kritisk og inkluderende journalistik.

Det gælder også i Tunesien, der hvor demokratiet er ungt og skrøbeligt og hvor medierne endnu ikke dækker hele landet – og stadig er ved at definere deres rolle.

Del på Facebook